Looptherapie - Claudicatio Intermittens

claudicationet.jpgClaudicatio-patiënten zijn mensen die vaatproblemen hebben in de benen en daardoor vooral beperkt zijn in de afstand die ze kunnen lopen. Uit onderzoek is gebleken dat looptherapie uitermate effectief is bij deze vorm van vaatproblemen. Bij ons wordt deze looptherapie onder deskundige begeleiding uitgevoerd. Middels een speciaal therapieprogramma wordt er stap voor stap gewerkt aan het verminderen van uw pijnklachten.
Kijk ook op www.claudicationet.nl